På denna sida kan du läsa om vi har spännande arrangemang på gång. Titta alltid här om du är på besök på vår hemsida. Vi annonserar i god tid!

Bakluckeloppis Sön 11:e Oct 13-15

Välkommen till årets andra och sista bakluckeloppis. intresserade av att fynda eller stå och sälja. för mer info se bilden till höger.

/ Byalaget

Byalaget, inbjudan till magasinet i Rynge 27/9 kl.14:00

 
Vad finns i denna ståtliga byggnad ?
 
Jo, här bor Jan Christoffersen.
Han bjuder nu in byalagets medlemmar och visar oss runt i huset.
 
Tid och plats: söndagen den 27/9 kl. 14:00vid magasinet (korsningen Ryngevägen-järnvägen)
 
För att hålla ner smittrisken kommer vi att delas in i mindre grupper. De som väntar på sin tur kan fika hos grannarna Yvonne och Micke. Byalaget säljer kaffe och kaka för 20 kr.
 
Lite historia om magasinet och järnvägen kommer att berättas.
 
För att ge oss en uppfattning om hur många som kommer, vill vi gärna att
du meddelar ditt deltagande genom att svara på detta meddelande. D.v.s. till
 
Hälsningar
Styrelsen för Sjörup-Vallösa byalag

Uppdatering om Fokus byarna Sjörup - Vallösa - Rynga

Uppdatering över konceptet fokus byarna är att vi har fått en ny kontakt person och projektledare vid namn Erik Hellberg som tagit över arbetet eftersom Sofie har gått på föräldraledighet. Han  kommer även att arbetar med översiktsplanen och ska leda arbetet med framtagandet av landsbygdsstrategin. Vi välkomnar såklart Erik till ett härligt och givande samarbeta med fokus byarna.

Här kommer det av Kommunfullmäktige nyligen antagna fokusprogrammet för Sjörup, Vallösa och Rynge. Programmet läggs ut på vår hemsida under nästa veckan:

https://ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/planer-och-program/fokus-pa-byarna/

Erik kommer att projektleda arbetet med idrottsplatsen, som samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att avsätta medel för, i enlighet med vad vi kom fram till under dialogprocessen. Efter sommaren planerar kommunen att dra igång med projektet och siktar på att ha startmöte tillsammans med oss i byarna under september. 

Som ett resultat av hösten/vinterns dialoger har nu bokbussen ändrat sina tider och även lagt till stopp i Rynge

Vem vill vara med?

Byalaget har efter ansökan fått ett anslag på 20 tkr för att göra informationsskyltar vid historiska fastigheter i byarna Sjörup-Vallösa-Rynge. Ett mindre förarbete är gjort med bl.a. urval av byggnader. Vill du vara med i att ”ro detta i land” så kontakta mig, 0700-52 17 24 eller anne-maj.bondesson@live.se. Tillsammans kan vi!🐝

/Anne-Maj