Lyckliga kor med sina kalvar på grönbete i vår vackra by

Sidan skapades av Bernd Rentzing 

Årsavgiften är för närvarande 100 kr pp/år BG 5670-1147

Det finns ingen ansvarig person för byalagets hemsida efter dagens uppgradering

Senaste uppgradering   2019-04-12


Vår by och dess omgivningar väl värda ett besök för rogivande utflykter i en vacker natur.

Sjörup-Vallösa ligger i den sydvästliga delen av Ystads kommun, är vackert kuperad och präglas av jordbruket som sätter färg på landskapet, från det gulaste gult till det grönaste grönt. Den sydligaste delen av byalagets område gränsar till vackra sandstränder vid Mossby strand. Norr om E65 präglas landskapet av jordbruksmark som gränsar till bokskogarna med Romeleåsen i fonden. Landskapet ändrar karaktären genom färgskiftningarna under de olika årstiderna.

 

Bygdens historia

1658  Rynge gård hör till Marsvinsholm
1768  Rynge gård blir självständigt
1777  Skola inrättas i Sjörups by
1820  talet byggs Nykullamöllan som var i bruk till ca 1930
1827  Skola inrättas i Vallösa
1837  Anlades Karlsborgsgården, söder om vägen mellan          Katslösa och Vallösa

1857  Karlsborgsgården splittras och säljs ut till småbruk. 

1860  Karlsborgsmölla i drift

1860  Slott byggs i Rynge med  anslutning till 
         gården. Revs på 1970 talet
1870  Utvandringen till USA börjar
1874  Järnvägen Malmö - Ystad färdig för trafik
1875  Smedja inrättas i Sjörup
1879  Beslut om att uppföra en ny kyrka i Södra Vallösa
1880  Smedja inrättas i Vallösa
1880  Lanthandel i Vallösa, senare även i Rynge, samma ägare
1882  Nya Kyrkan invigs 
1890  Ålderdomshem inrättas i Vallösa  
1892  Beslut om att bygga Järnvägsstation i Rynge
1901  Järnvägen Skivarp - Charlottenlund med Sjörups 
         järnvägsstation invigs
1917  Telestation i Sjörup
1919  Järnvägen Skivarp - Charlottenlund läggs ner
1920  Telefonstation inrättas i Sjörup
1926  Lanthandel i Sjörup
1927  Vallösa nya Skola invigs (Storskolan)
1944  Mosquito (flygplan) nödlandar i Rynge
1948  Idrottsföreningen "Rynge IK" bildas
1954  Sjörups gamla Kyrka återinvigs
 

1955-1975 fanns i  Rynge:      

2 affärer, kvarn, skomakare,trädgårdmästare, järnvägsstation och manufakturaffär

I Vallösa:                                                                     

2 affärer ,smedja, ålderdomshem, bilstation, bensinmack, skräddare och skola

I Sjörup:    

1 affär, smedja, bilstation,skola,telefonstation,trädgårdsmästare

1970-2000  lades alla verksamheter ner, en efter en

2000-2011  idag finns kvar:

I Rynge:    

snickeri, hundhotell/pensionat, konstnärer och Idrottsförening  

I Vallösa:   

bilverkstad, rum och frukost, snickare grävfirma och konstnärer

I Sjörup:   

snickare, elektriker, hästdepå   

Tack alla ni som har delat med er allt som ni vet om vår vackra bygd. Man kan lugnt säga att det har varit, i många avseenden, turbulenta förändringar sedan 1658

//BRg 2012

Mellan 2011-2015  har det tillkommit ett antal verksamheter

1    Karlsborg rum och frukost

2    Rynge bagaren

3    Fredriks bilverkstad

//BRG 2015