Sjörup-Vallösa-byalag deltar i 4 SAMRÅDSMÖTEN där vi träffar representanter från samtliga 23 byalag samt politiker och tjänstemän från Ystad kommun.
Här lägger jag bara in agendan för de 4 möten som äger rum under ett år, i detta fall 2012.
Protokollen är mycket omfattande, är du intresserad kan du höra av dig till Bernd Rentzing 0708-191776 eller maila.

__________________________________________________________________________________________