Här vill jag informera dig om, vad styrelsen för BYALAGET sysslar med, förutom nöjesdetaljen som vi tillhandahåller under verksamhetsåret. 

Jag lägger bara in agendan för de 4 BYALAGSRÅDSSAMMANRTÄDEN  som vi är med på. Här möts representanter för samtliga 23 byalag i Ystad.

Protokollen är mycket omfattande. Vid intresse kan du kontakta

Bernd Rentzing tel 0708-191776

___________________________________________________________________