BILDKAVALKAD FRÅN BYALAGETS ARRANGEMANG

KARTA ÖVER SJÖRUP-VALLÖSA BYALGAS UTSTRÄCKNING

STUDIECIRKEL Författaren till boken "Skånska slott och herresäten" leder cirkeln och besöken på slotten

På väg till slottsbesök

Fram vid ett av målen

Besök på Övedskloster, slottsfrun Eva Ramel visar runt i paradrummen

Gunnarshögs ägare berätta gärna om verksamheten

Svampexkursion, deltagarna unnar sig en fikarast

En gigantisk brasa på på Kjell Olssons äng, med grillarna, klar för korvgrillning

Två skönheter vid kajen i Ystad, i väntan på "gästbesättning"

Några tar det lugn..

....andra ta "törn" så att Helene kommer ut ur hamnen

NYINFLYTTARDAG

VINPROVNING-INTE BARA DRICKA-HÄMTA IN ROLIG KUNSKAP KAN VARA EN BRA BIEFFEKT

ALSACEPROVNING MED GODA VINER OCH PASSANDE MAT EFTERÅT

VINPROVNING PÅ SKOLAN MED MÅNGA FÖRVÄNTNINGSFULLA VINVÄNNER

VALLÖSAKYRKA - VÅR KYRKA

VÅR VACKRA BY

DET FINNS LITE VATTEN OCKSÅ PÅ NÄRA HÅLL

VACKRA FÄRGER - TILL GLÄDJE FÖR OSS

I väntan på det stora fiskafänget

Byalagets egna pyromaner på säsongsuppdrag

Valborgsmässokören och festtalare Mats Greiff

Byavandring 2010, vart annat år. I samspråk med Ystads politker.

OBS! LÄS DETTA FÖRST
OM DU VILL LÄSA TEXTEN ELLER SE BILDERNA I LUGN OCH RO KLICKAR DU PÅ DEN LILLA BILDEN, EJ PÅ STARTA BILDSPEL . BILDEN KOMMER DÅ UPP PÅ SKÄRMEN. KLICKAR DU PÅ DE FYRA PILARNA I HÖGRA KANTEN EXPANDERAS BILDEN TILL HELSSKÄRMSVISNING
______________________________________________________________________________________________________________________

Det är meningen att denna sida ska växa undan för undan och väcka minnen från trevliga träffar i byalagsvännernas sällskap. Har du bilder från några tillfällen genom åren, kontakta Bernd. Det skulle säker vara till glädje för många byabo.