BILDKAVALKAD FRÅN BYALAGETS ARRANGEMANG

OBS! LÄS DETTA FÖRST
OM DU VILL LÄSA TEXTEN ELLER SE BILDERNA I LUGN OCH RO KLICKAR DU PÅ DEN LILLA BILDEN, EJ PÅ STARTA BILDSPEL . BILDEN KOMMER DÅ UPP PÅ SKÄRMEN. KLICKAR DU PÅ DE FYRA PILARNA I HÖGRA KANTEN EXPANDERAS BILDEN TILL HELSSKÄRMSVISNING
______________________________________________________________________________________________________________________

Det är meningen att denna sida ska växa undan för undan och väcka minnen från trevliga träffar i byalagsvännernas sällskap. Har du bilder från några tillfällen genom åren, kontakta Bernd. Det skulle säker vara till glädje för många byabo.