Besök på Övedskloster, slottsfrun Eva Ramel visar runt i paradrummen