STUDIECIRKEL
Författaren till boken
"Skånska slott och herresäten" leder cirkeln och besöken på slotten