KARTA SOM VISAR BYALAGETS UTSTRÄCKNING.
KARTAN FINNS ÄVEN UNDER BILDFLIKEN
"BILDKAVALKAD" (FÖRSTORINGBAR)

Byalaget vill arbeta fram en "VI-känsla" i hela byn. Människor som bor i vår by ska känna att det är roligt att göra saker i goda vänners lag, och inte bara i roliga sammanhang. Det är mycket viktigt att vi driver viktiga saker gemensamt. Ett bra exempel är den kamp som fördes för att få alla delar av vår by anslutna till kommunens avloppsrening. Som det ser ut i dagsläget har vi lyckats med det efter många års arbete.
Vi har också uppvaktat kommunens politiker i kommunikationsfrågor. På den punkten finns det fortfarande mycket att göra.
Representanter för byalaget träffar regelbundet sina kolleger från de övriga 21 byalagen ( Byalagsrådet ), för att diskutera problem i byarna. Dessa kan vara av vitt skilda slag, men det finns alltid uppslag som kan ge idéer om hur man kan lösa problemen. Framförallt drar man upp riktlinjer för att framföra önskemål och krav till kommunens politiker och tjänstemän, som vi möter vid fyra tillfällen per år. "Samrådsmöten" med den gruppen är mycket viktiga och ofta fruktbärande.
Vartannat år anordnas en s.k. Byavandring. Vid dessa tillfällen går representanter för vårt byalag på en inspektionsrunda med politiker och tjänstemän för att se problemen på plats så att säga. Vid mötet efter vandringen blir det ofta livliga diskussioner om vilka åtgärder som ska göras/verkställas. Vi har mycket positiva erfarenheter när det gäller samarbetsviljan  byalagen och politiker/tjänstemän emellan.
Om några månader är det dags igen, och vi vore tacksamma om vi fick några fingervisningar av medlemmarna som vi kan ta med oss.


Sedan många år sätter byalaget en ära i att smycka vår kyrka i Vallösa till skördevesper (se bilden ovan) Ett grannlaga arbete som utförs av ett antal medlemmar år efter år och röner stor uppskattning bland kyrkobesökarna. Vi hoppas att kunna fortsätta med det, men entusiasterna blir äldre och önskar några hjälpande händer av lite yngre personer som kan ta över.

Sedan ett par år tillbaka, stöder vi Rynge idrott med ett litet bidrag för att göra oss oskyldiga för de gånger, som vi får avhålla våra möten på skolan.


Vi arrangerar valborgsmässobrasan i samband med firandet av vårens ankomst. Därtill har vi avdelat ett antal "pyromaner" som utför sin uppgift med stort engagemang. Vid sidan om iordningställer de grillarna för korvgrillning. En rutinerad körledare ser också till att valborgsmässokören trimmas inför uppträdandet. Efter framträdandet på vår festplats drar kören iväg till Snårestad för att sprida glädje vid deras bål. Vi har självklart en lysande talare vid vår brasa, som ger oss ljusa, men också förmanande ord om tingens tillstånd.

Vi ger ut två nummer/år av Byalagsnytt.

Vi har ställt upp för att iordningställa Österportshallen inför Landsbygdsriksdagen.

Detta om NYTTA.

Här något om NÖJEN

Under åren som gått har byalaget ordnat ett stort antal trevliga tillställningar. Här ett litet urval

Kurser och studiegrupper i olika ämnen

Föreläsningar om skånska slott och herresäten med
utflykt och besök i en del av slotten som ingick i föreläsningen

Utflykt till Bärnstensmuseet och Vikingabyn

Utflykt till Piratenmuseet

Besök på Bosjökloster

Svampexkursioner under expertledning

Besök på Gunnarshögs rapsoljeprodukter

Vinprovningar

Fisketävling för barnen

Prova på Islandshästridning (även för vuxna)

Föredrag om hälsa och livstil

Supercargören på besök med bildföredrag om Ostindiefararen Götheborgs resa

Modevisning på Rynge skolan


Växtloppis

Flera av dessa tillställningar är återkommande
Programmet för innevarande verksamhetsår är inte fastställt.
Vi återkommer!