Hallå alla som är intresserade av vår bys historia

Ända sedan jag flyttade till byn har jag hört talas om det gåtfulla slottet som ska har funnits norr om E 65 alldeles i närheten till Rynge gård. Jag har många gånger tänkt att besöka denna plats för att göra mig en bild av hur det såg ut på denna för mig gåtfulla och fantasieggande plats. När jag i veckan fyllde på vetförrådet tänkte jag - nu eller aldrig. Av en händelse fick jag en publikation från LJUNITS OCH HERRESTADS HEMBYGGDSFÖRENING i min hand och fann en mycket spännande berättelse om denna ,för oss nyinflyttade, ganska okända plats. Författaren Jörgen Kockum har stor kunskap om vad som har tilldragit sig på denna plats. Jag tyckte att det kunde vara av intresse för byinvånarna och bad om författarens tillstånd att lägga upp det på vår hemsida. Tack för det! 

Ha nu en stunds trevlig läsning

Bernd

____________________________________________________________________