Byavandringar görs vartannat år. Vid dessa tillfällen är det kommunens politiker som besöker oss. Vi diskuterar och rådgör med dem på plats om nödvändiga insatser i vår del av kommunen. Ett bra exempel är avloppsfrågan som har framgångsrikt förts i hamn. Ibland uppstår heta debatter, ibland blir det mera som ett samkväm i goda vänner lag. Allt protokollförs mycket noggrant. Protokollen kan du läsa genom att gå in på Ystads hemsida.

KLICKA PÅ LÄNKEN NEDAN
http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/15464980030395C1C125727C005356C7

Ystads Allehanda på plats

Vid byavandringsmöte hade vi besök av Ystad allehanda, som rapporterade i bild och text från detta nogåt stormiga möte.
Se texten här!

När kommunalledningens byalagsvandring nådde Sjörup-Vallösas byalag blev det inte mycket vandring men desto mer diskussion.
På plats i Ryngeskola var bland annat kommunalrådet Thomas Lantz (m) och oppositionsrådet Kent Mårtensson (s).
Byalaget representerades av ordförande Lennart Ljungfelt och flera boende.
På agendan stod bland annat uppföljning på vad som hänt sedan förra byalagsvandringen 2006. När det gäller flera av punkterna menar byalaget att inget har förändrats. Vi ville ha sänkt hastighet utanför skolan men det avslogs av Vägverket, säger Lennart Ljungfelt.
Andra punkter som diskuterades var vem som ansvarar för lekplatsen och att avloppen i 35 hushåll saknar infiltrationsbädd.
Bernd Rentzing som är boende i byn efterlyste utförligare protokoll från byalagsvandringarna, annars blir det tveksamheter om vad som sagts, säger han.Rapport från Byavandringen 2010 hittar du så här: Klicka på fliken B-Nytt 2010 o 2011 se:  2010/ nr 2 sida 1 

__________________________________________


Protokoll från byavandringen 2012-08-31

 

BYAVANDRING YSTADS KOMMUN 2012

 

31 augusti 2012

 

Sjörup-Vallösa

Plats: byahus

Tid: 10.00–12.00 fika

Närvarande: Representanter för byalaget

 

Kommunikationer, speciellt för gymnasieelever

 

Problemet är att gymnasieelever inte tillåts att resa med de skolbussar som transporterar elever till grundskolan. Gymnasieeleverna får ett Jo Jo-kort, vilket gör att de kan resa med Skånetrafikens reguljära turer grattis. Men i många fall ligger hållplatserna långt från elevernas hem, vilket gör att dessa elever inte är hjälpta av sina kort.

 

Kontaktperson: Kristina Jönsson förklarar att eftersom gymnasiet är frivilligt kräver inte lagen att kommunen ordnar fri skolskjuts.

 

Förslag från byalaget: Ordna så att gymnasieeleverna tillåts åka med skolbussarna.

 

Kontaktperson: Kristina Jönsson tar fråga med sig och undersöker vad som kan göras.

 

Avloppsfrågan

Vad gäller vitesförelägganden som finns för vissa fastighetsägare hänvisar Kristina Bendz (Jönsson) till Miljöförbundet.

Svar: Miljöförbundet, 0417-57 35 00.

 

Misskötta fastigheter

 

Kontaktperson: För att kommunen ska granska respektive fall krävs en anmälan (kan vara anonym).

Ovårdad byggnad eller växtlighet, gör en anmälan till byggnadsinspektörerna, 57 70 00. Miljöfarligt avfall, gör anmälan till Miljöförbundet, 0417-57 35 00.

 

Kommunägda fastigheter, t.ex. Rynge skola

 

Kontaktperson: Kristina Jönsson meddelar att fastigheter som inte används i kommunal verksamhet ska avyttras, om fullmäktige så beslutar.

 

Sopor

 

Frågan kom upp om det finns planer för att införa hämtning av sorterade sopor från hushållen?

 

Kontaktperson: Kristina Jönsson informerar om att det planeras för matavfall, som kopplas till en reducering av sophämtningsavgiften. Hämtning av annat är inte planerat.

 

Vision om byarna

 

Kontaktperson: Kristina Jönsson informerar om byaprogrammet där Svarte är först ut och därefter Kåseberga.

 

Hållplats för tåget

 

Kontaktperson: Skånetrafiken