På denna sida kan du läsa om vi har spännande arrangemang på gång. Titta alltid här om du är på besök på vår hemsida. Vi annonserar i god tid!

Uppdatering om Fokus byarna Sjörup - Vallösa - Rynga

Uppdatering över konceptet fokus byarna är att vi har fått en ny kontakt person och projektledare vid namn Erik Hellberg som tagit över arbetet eftersom Sofie har gått på föräldraledighet. Han  kommer även att arbetar med översiktsplanen och ska leda arbetet med framtagandet av landsbygdsstrategin. Vi välkomnar såklart Erik till ett härligt och givande samarbeta med fokus byarna.

Här kommer det av Kommunfullmäktige nyligen antagna fokusprogrammet för Sjörup, Vallösa och Rynge. Programmet läggs ut på vår hemsida under nästa veckan:

https://ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/planer-och-program/fokus-pa-byarna/

Erik kommer att projektleda arbetet med idrottsplatsen, som samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att avsätta medel för, i enlighet med vad vi kom fram till under dialogprocessen. Efter sommaren planerar kommunen att dra igång med projektet och siktar på att ha startmöte tillsammans med oss i byarna under september. 

Som ett resultat av hösten/vinterns dialoger har nu bokbussen ändrat sina tider och även lagt till stopp i Rynge

Vem vill vara med?

Byalaget har efter ansökan fått ett anslag på 20 tkr för att göra informationsskyltar vid historiska fastigheter i byarna Sjörup-Vallösa-Rynge. Ett mindre förarbete är gjort med bl.a. urval av byggnader. Vill du vara med i att ”ro detta i land” så kontakta mig, 0700-52 17 24 eller anne-maj.bondesson@live.se. Tillsammans kan vi!🐝

/Anne-Maj